Objekto tipas
Vietovė
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė
Žemės deklaravimas: viskas, ką reikia žinoti Žemės deklaravimas: viskas, ką reikia žinoti
Pastaruoju metu vis didėja jaunųjų žmonių susidomėjimas augalininkyste, ekologiniais maisto produktais, teritorijų apželdinimu ir tuo, kas susiję su žemės ūkio veikla. Šiame straipsnyje bus pateikiama aktualiausia informacija apie žemės deklaravimo procedūrą.
Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-897 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) nustato pagrindines gaires, kuriomis reikia vadovautis, nusprendus deklaruoti žemę išmokoms gauti.
Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios datą nustato žemės ūkio ministras, priimdamas atskirą įsakymą, todėl kiekvienais metais data yra kitokia. Šiais metais deklaravimas prasidėjo balandžio 15 dieną ir paraiškas galima teikti iki birželio 7 dienos. Beje, deklaravimo pabaigos diena nustatoma Įsakymo (Nr. 3D-897) 66.1 punkte, o tai reiškia, kad pabaigos data dažniausiai nekinta. Papildomai verta pabrėžti, kad pagal Įsakymo 67 punktą, pavėluotai paraiškos priimamos iki einamųjų metų liepos 2 dienos, už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc. Taigi, pavėluotų paraiškų teikimo terminas taip pat nustatomas Įsakymu, taigi dažniausiai nekinta (nebent keičiamas Įsakymas Nr. 3D-897).
Kai baigsis ir pavėluotai teikiamų paramos paraiškų terminas, t. y. po liepos 2 dienos paramos paraiškos savivaldybėse (seniūnijose) bus priimamos iki spalio 31 d., tačiau tik tuo atveju, jeigu toks vėlavimas nepriklausys nuo pareiškėjo valios (pvz., vėlavimą bus įtakojusios mirties aplinkybės, ilgalaikis pareiškėjo profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki 31 d., seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus, o seniūnijos darbuotojas į PPIS įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau – Agentūrai). Pareiškėjas gali pateikti paraišką ir pats ją užpildydamas, prisijungęs per PPIS, naudojant elektroninę bankininkystę, o vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsdamas paštu Agentūrai. Agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo ir informuoja Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau – ŽŪIKVC).
Beje, vadovaujantis Įsakymu, asmuo gali deklaruoti žemę per seniūnijos darbuotoją arba per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) adresu https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriuo gali patvirtinti savo tapatybę, ir pats užpildyti paraiškos elektroninę formą ir patvirtinti užpildytą paraišką (tokia forma pridedama Įsakymo pirmajame priede).
Atkreiptinas dėmesys, kad pildydamas paraišką išmokoms gauti, asmuo turi nurodyti vieną iš siūlomų (neregistruotu laišku, elektroniniu paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu) papildomą jo informavimo būdą apie paraiškos administravimo eigą. Nepriklausomai nuo pareiškėjo pasirinkto papildomo būdo, informacija apie pareiškėjo pateiktą paraišką pateikiama Agentūros informaciniame portale https://portal.nma.lt.