Objekto tipas
Vietovė
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė
Nekilnojamojo turto dovanojimas Nekilnojamojo turto dovanojimas
Nekilnojamojo turto dovanojimas yra dvišalė sutartis, kada vienas asmuo neatlygintinai perleidžia turtą kitam, o kitas – tampa turto savininku. Dovanotojas negali bet kada atsiimti dovanos atgal. Tačiau dovanotojas gali dovanojimo sutartyje nustatyti sąlygą, kad dovanojamas turtas būtų naudojamas tam tikram tikslui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir interesų. Jei dovanos gavėjas šios sąlygos nesilaiko, dovanotojas teismo tvarka turi teisę reikalauti sąlygos įvykdymo arba dovanojimo sutarties panaikinimo ir turto grąžinimo jam atgal.Dovanojantis asmuo, dovanodamas dovaną, pajamų negauna, todėl jam nėra taikomas gyventojų pajamų mokestis (GPM). Tuo tarpu dovanos gavėjui GMP gali būti taikomas priklausomai nuo to, iš kokio asmens yra gauta dovana. Dovanos gautos iš sutuoktinio, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), senelių, brolių, seserų ir vaikaičių gyventojų pajamų mokesčiu nėra apmokestinamos. Dovanos vertė jos apmokestinimui šiuo atveju reikšmės neturi.
Gavus dovaną ne iš šeimos narių, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) nereikia mokėti tik tuomet, jei bendra per metus gautų dovanų verčių suma neviršija 2500 eurų. Šią sumą viršijus, 2500 eurų viršijanti suma yra apmokestinama 15 proc. dydžio GPM.
Kaip parduoti dovanotą turtą?
Nėra numatyta jokių terminų, kada būtų galima parduoti dovanojimo būdu gautą turtą. Tačiau gyventojų pajamų mokestis (GPM), pardavus dovanotą turtą, bus taikomas. Pajamų mokesčiu, taikant 15 proc. tarifą, apmokestinamas skirtumas: iš gautų turto pardavimo pajamų atėmus dovanos gavimo dieną egzistavusią turto vertę pagal tikrąją rinkos kainą.