Objekto tipas
Vietovė
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė
Kokia yra buto pardavimo procedūra, kai šeimoje yra nepilnamečių Kokia yra buto pardavimo procedūra, kai šeimoje yra nepilnamečių
Kai šeima, auginanti nepilnametį vaiką ar vaikus, nori parduoti ar įkeisti vienintelį turimą šeimos būstą (šeimos gyvenamoji patalpa, būstas, kuriame faktiškai šeima gyvena, nuosavybės teise priklausantis vienam arba abiem pareiškėjams), būtinas teismo leidimas parduoti (įkeisti) nekilnojamąjį turtą. Jeigu šeima turi keletą gyvenamųjų patalpų (butų, namų ir pan.), šeimos turtu yra pripažįstama tik viena gyvenamoji patalpa, kurioje šeima faktiškai gyvena.
Jeigu pareiškėjai ketina parduoti nekilnojamąjį turtą norėdami pirkti kitą būstą, prašymą teismui dėl teismo leidimo išdavimo reikia pateikti tuomet, kai rastas pirkėjas savo būstui ir su juo pasirašyta preliminari pirkimo-pardavimo sutartis, taip pat tais atvejais, kai surastas ketinamas pirkti būstas ir su būsimu pardavėju pasirašyta preliminari nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis.
Minėtas preliminarias ir galiojančias sutartis būtina pateikti teismui, kreipiantis dėl teismo leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą išdavimo. Jeigu pareiškėjai ketina parduoti jiems priklausantį būstą, tačiau dar nėra sudarę preliminariosios sutarties dėl kito gyvenamojo būsto įsigijimo, prie prašymo dėl teismo leidimo gali būti pateikiamas kitų asmenų patvirtintas sutikimas, kad jie suteikia pareiškėjams ir jų nepilnamečiams vaikams galimybę gyventi jiems priklausančioje patalpoje.
Taip pat teismui turi būti pateikiami asmenų, suteikiančių pareiškėjams ir jų nepilnamečiams vaikams laikiną gyvenamąją vietą, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (išrašai iš valstybės įmonės „Registrų centras").
Kartu su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo teismui reikia pateikti:
• Abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų arba asmens tapatybės kortelių) kopijas.
• Santuokos arba ištuokos liudijimo kopijas, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijas.
• Gyventojų registro tarnybos pažymą apie gyvenamąją vietą(nebūtina).
• Registrų centro pažymėjimą apie parduodamo arba įkeičiamo buto ar namo įregistravimą ir nuosavybės teisės į šį turtą įregistravimą.
• Pažymas apie abiejų sutuoktinių gaunamą darbo užmokestį (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą).
• Preliminarią buto ar namo pirkimo-pardavimo sutartį (tuo atveju, kai norima parduoti butą arba namą).
• Įrodymus apie tai, kur šeima ir nepilnametis vaikas gyvens, pardavus gyvenamąją patalpą.
• Kredito sutarties kopiją arba raštą iš banko, patvirtinantį kredito suteikimą (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą).
Prašymą teismui dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti butą (namą) išdavimo turi pateikti parduodamo (įkeičiamo) turto savininkas (savininkai) arba jų įgaliotas asmuo. Prašymas gali būti pateiktas atvykus į teismą, į dokumentų priėmimo skyrių, arba internetu per e.teismas.lt sistemą.
Pažymėtina, kad prašymas dėl teismo leidimo išdavimo turi būti pasirašytas ne tik būsto savininko (vieno iš tėvų), bet abiejų tėvų (globėjų).