Objekto tipas
Vietovė
Aukštų skaičius
Aukštų skaičius
Pastato tipas
Šildymo tipas
Būklė
Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo etapai Nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo etapai
1. Turto vertinimas
Norint pirkti/parduoti nekilnojamąjį turtą, reikia sužinoti bent jau preliminarią turto vertę, pasikonsultuoti su specialistais.
2. Kredito gavimas perkant nekilnojamą turtą
Jei nekilnojamąjį turtą planuojama įsigyti, imant banko paskolą, reikėtų pateikti kredito gavimo paraišką bankui. Tuo atveju, jei nekilnojamas perkamas gavus banko kreditavimą, būtina pasidomėti dėl būsto draudimo.
3. Preliminarioji pirkimo–pardavimo sutartis
Radus patikusį nekilnojamojo turto objektą ir nusprendus jį pirkti, pasirašoma preliminari pirkimo–pardavimo sutartį su savininku.
Esminiai tokios sutarties punktai: konkrečiai apibūdintas nekilnojamasis turtas, nurodytos šalys (pirkėjas ir pardavėjas), įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį, terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti, terminas, per kurį turi būti sudaryti pagrindinė sutartis (notaro tvirtinama), nustatyti vienos iš šalių pareigą organizuoti pagrindinės sutarties pasirašymą, nekilnojamojo turto kaina, įsipareigojimas apmokėti kitas išlaidas (notaro, Registrų cento ir pan.), įsipareigojimų, kuriuos pardavėjas privalo įvykdyti iki pagrindinės sutarties, nurodymas, apmokėjimo sąlygos ir terminai, visiško atsiskaitymo terminas, nekilnojamojo turto perdavimo terminas ir pan. Sutartyje galima susitarti ir dėl papildomų sąlygų, pvz., netesybų už sutarties neįvykdymą.
Atkreiptinas dėmesys, kad preliminari nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis privalo būti rašytinė. Rašytinės sutarties formos nebuvimas daro sutartį negaliojančią.
4. Notaro patvirtinta sutartis
Pasirašius preliminarią pirkimo–pardavimo sutartį, galima kreiptis į notarą ir pasirašyti notaro patvirtintą pirkimo–pardavimo sutartį.
5. Registrų centro nuosavybės pažymos pateikimas bankui
Jei perkant nekilnojamąjį turtą skolinotės lėšų iš banko, gautą Registrų centro pažymą būtina pateikti bankui. Ją pateikus pasirašoma kredito sutartis.
6.Hipotekos registravimas ir turto draudimas
Hipoteka – tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui. Atkreiptinas dėmesys, kad paskesnis nekilnojamojo turto įkeitimas galimas, jei hipotekos sutartyje nenurodyta kitaip. Įkeičiamas gali būti tik apdraustas turtas, išskyrus žemę. Svarbu atkreipti dėmesį, kad įkeitimas eina kartu su daiktu, tai reiškia, kad pasikeitus savininkui, hipoteka lieka. Todėl pirkdami nekilnojamąjį turtą turite įsitikinti, kad daiktui netaikomi jokie apribojimai, kitaip užtikrintam įsipareigojimui gali būti parduodamas iš varžytynių Jūsų turtas.
Sutartinės hipotekos lakštą paprastai pildo ir tvirtina notaras. Hipotekos lakštą pasirašo skolininkas, kreditorius, įkeičiamo daikto savininkas. Hipoteka registruojama Hipotekos registre hipotekos teisėjo sprendimu, pateikus hipotekos lakštą įkeisto daikto buvimo vietos hipotekos įstaigai. Hipotekos lakšte paprastai nurodoma ši informacija: sudarymo vieta ir data, skolininkas, kreditorius ir įkeičiamo daikto savininkas, jų gyvenamoji vieta, įkeičiamas daiktas, jo įkainojimas ir buvimo vieta, įkeitimu užtikrinta prievolė (pvz., kredito sutartis), jos konkretus ar maksimalus dydis ir įvykdymo terminas. Prievolės dydis nustatomas įskaitant palūkanas.